Od poniedziałku do piątku

15.00-18.00 

602 695 541

Zadzwoń i umów się

602 695 687

Indywidualne podejście

Do każdego kursanta podchodzimy indywidualnie, z szacunkiem, wyrozumieniem i bezstresową nauką.

długoletnie doświadczenie

17-to letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone licznymi certyfikatami i gronem zadowolonych kursantów.

atrakcyjne ceny kursów

Oferujemy kursy prawo jazdy na najwyższym poziomie w atrakcyjnych cenach, sprawdź an stronie lub zadzwoń i zapytaj.

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu)
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC)
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

kat B1 - uprawnia do kierowania:

 • czterokołowcem (pojazd samochodowy - inny) spełniającym Unijną homologację dla tego typu pojazdów - L7e, przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego. Masa własna pojazdu do przewozu osób nie może przekroczyć 400kg, ładunków 550kg. Maksymalna moc silnika nie może być większa niż 15kW/20,4KM.
 • pojazdami określonymi dla kategorii AM
 • prawo jazdy kat B1 można uzyskać od 16 roku życia, jednak pojazdami na B1 nie możemy poruszać się po autostradach oraz drogach ekspresowych.

kat A - uprawnia do kierowania:

 • motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata albo 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, ale do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

kat. A2 - uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

kat. A1 - uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

kat. AM - uprawnia do kierowania:

 • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia. Jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego kursant może przystąpić 1 miesiąc przed ukończeniem wieku określoną do danej kategorii, posiadając ważny dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu.